Oświadczenie na trening

Bielsko-Biała, ………………………………….

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział dziecka……………………………………………………. urodzonego w ………………………………………………. data urodzenia:…………………………………………………….

w zajęciach prowadzonych przez trenerów Międzyszkolnego Klubu Siatkarskiego w Bielsku-Białej.

    1. Jestem świadoma/y zagrożenia zachorowania na COVID-19

    2. Na zajęcia przyprowadzę lub samodzielnie przyjdzie, wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak np.: katar, kaszel, gorączka, duszności i inne niepokojące objawy chorobowe.

    3. W ciągu ostatnich 48 godzin dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy, odbywały kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

    4. Ani ja, ani moi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną, ani izolacją w warunkach domowych.

    5. Nie przyprowadzę dziecka na zajęcia, jeżeli którykolwiek
     z domowników zostanie poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć, muszą obowiązywać następujące zasady (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu):

 • ustalona liczba uczestników,

 • weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt,

 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),

 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,

 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,

 • obowiązkowa dezynfekcja rąk wchodzących i opuszczających obiekt.

Zapoznałam/em się i akceptuję procedury, obowiązujące na zajęciach w trakcie epidemii COVID-19. W przypadku zachorowania dziecka nie będę dochodzić roszczeń finansowych.

                                                                                                                                                      ………………………………..

                                                                                                                                                      Podpis rodzica/opiekuna

POBIERZ Oświadczenie COVID_19-1