Pomagajmy…

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Elektrycznych w Krakowie stworzyli aplikacje HelpHunters. Działalność młodych ludzi łączy ludzi niezdolnych zwykle do wykonania określonych czynności z osobami, które mogą im pomóc. Jedną z tych czynności, która może być trudna dla pewnych osób, a z którą mogą pomóc wolontariusze użytkowanie i zrozumienie nowoczesnej technologii. Dzięki pomocy jaką oferujemy poprzez wolontariuszy, możemy działać pozytywnie nad inkluzywnością technologiczną, włączając coraz więcej osób w sferę nowych technologii.

 

Aplikacja HelpHunters opiera się na pomaganiu w drobnych, codziennych pracach. Potrzebujący nadaje zadanie, które jest wypełniane przez wolontariusza. Osoba pomagająca jest wynagradzana punktami w aplikacji, które przekładają się na nagrody.

Z tego projektu może korzystać każdy, kto potrzebuje pomocy. Dzisiejsze czasy bywają trudne, a ta aplikacja/strona pozwoli poznać wielu wspaniałych ludzi!

Aplikacja zyskała patronat firm takich jak: Autopay, Capgemini, czy też Fundacji BGK

 

 

 

Zapraszamy na www.helphunters.pl  !